Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Актуално

Всички новини

Имаме ли нужда от безупречен чешки?

По повод Европейския ден на езиците сърдечно ви каним да гледате онлайн лекцията „Имаме ли нужда от безупречен чешки?“ на д-р Хана Прокшова от Института за чешки език и теория на комуникацията към Философския факултет в Карловия университет. Лекцията ще бъде на чешки език и ще се излъчва чрез платформата Zoom в четвъртък 24.9.2020 от 19 ч. българско време.

Понякога изглежда, че грешките са това от което ползвателите на чешки език най-много се интересуват. Езиковата грешка е възприемана като прегрешение, като знак за недообразованост на пишещия и откриването й дава право на заинтересованото лице да критикува и съди провинилия се. Обикновено допускаме правописни грешки, противно на това, което е наистина важно в езика и в общуването. В лекцията ще се съсредоточа върху настоящата форма за популяризиране на чешкия и лингвистиката, върху феномена свързан с правописните грешки и отношението на говорещите към чуждите и собствените грешки. Ще използвам и данни от обширно допитване, което се проведе в края на пролетта на 2020 г. в рамките на семинар воден в Института за чешки език и теория на комуникацията към Философския факултет в Карловия университет.

Д-р Хана Прокшова (*1986) е завършила чешки език и литература и естетика във Философския факултет в Карловия университет, в докторантурата си се занимава с взаимовръзките при предлозите. Девет години работи в отдела за езикова култура в Института за чешки език и теория на комуникацията към Философския факултет в Карловия университет, проверяваща е на държавните зрелостни изпити след средно образование и приемните изпити при кандидатстване във ВУЗ. Интересува се главно от синтаксиса, езиковите промени, дидактиката на чешкия език и чешкия жестомимичен език.

За да проследите лекциятя е необходимо да се регистрирате тук: https://forms.gle/F5iPnNuhuDH4r2AN8 

На имейл адреса си, посочен в регистрацията, в деня на излъчването ще получите линк, чрез който да чуете лекцията.