Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Актуално

Всички новини

VI. конгрес на световната литературоведска бохемистика, Прага 29.6. – 3.7.2020

В началото на следващото лято, между 29 юни и 3 юли 2020 г., в Прага под надслов На кръстопътища. Концепции, въпроси и перспективи на литературоведската бохемистика в глобалния свят ще се проведе VI. конгрес на световната литературоведска бохемистика.

Програмата на конгреса има няколко тематични насоки:

Чехия – Европа – светът (топография на литературоведската бохемистика, ситуация на бохемистичните изследователски звена в Чехия и чужбина – кризи и възможности) 

Литературоведската бохемистика между националната филология и транскултурната литературна наука (скала на професионалните парадигми – съществуване на една бохемистика или на много различни бохемистики, ролите на „чешката“ и „световната“ бохемистика; чешката литература в Чехия и по света) 

Чешката литература / литературата на чешките земи: проблемно поле (методологични позиции, научни теми, нови данни на съвременната бохемистика)

Граници на литературоведската бохемистика (литературоведската бохемистика и чехо-словашкото научно пространство, интердисциплинарни и трансдисциплинарни контексти на съвременната литературоведска бохемистика, напр. литературоведската бохемистика и лингвистиката, изкуствознанието, фолклористиката, изследванията на паметта, медийните изследвания, изследванията на популярната култура, digital humanities и др.)

Основни работни езици на конгреса ще бъдат чешкият, словашкият и английският, доклади на немски или други езици ще бъдат приемани само по изключение.  

Повече информация тук


Конгресът се организира от Института за чешка литература към Академията на науките на Чешката република в партньорство с Института за чешка литература и компаративистика към Философския факултет на Карловия университет, Института за чешка литература и библиотечно дело към Философския факултет на Масариковия университет в Бърно, Института за словашка литература към Словашката академия на науките, Института за бохемистични изследвания към Философския факултет на Карловия университет, в сътрудничество с Мемориала на националната писменост в Прага и със съдействието на Дома за сътрудничество с чужбина към Министерството на образованието, младежта и спорта на ЧР и Чешките центрове.