Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Актуално

Всички новини

Почина видният чешки археолог и приятел на България проф. Ян Боузек

На 3 ноември на 85-годишна възраст почина чешкият археолог Ян Боузек, ръководил археологическите разкопки и проучвания на емпорион Пистирос в разкопките на Пистирос, край гр. Ветрен.

Роден е на 17 февруари 1935 г. в Прага, Чехословакия. През 1958 г. завършва класическа и праисторическа археология в Карловия университет в Прага.

Професор по история на изкуството и антропология във Хуманитарния факултет на Карловия университет и преподавател в Масариковия университет в Бърно.

Участва и ръководи много разкопки в своята родина, в разкопки и проекти в Средиземноморието, публикува резултатите от по-ранните разкопки на екипите на Института за класическа археология при Карловия университет в Киме (Kyme) (Турция), Самотраки (Гърция), Кипър. В периода 1980-83 е експерт на ЮНЕСКО за разкопките в Anuradhapura, Шри Ланка, през 90-те години на 20 век ръководи разкопки в Мушов (Mušov), римски военен лагер в Южна Моравия, през 1996 –проучвания в центъра на Бейрут.

Посвещава десетилетия от живота си на научни проекти, свързани с България, като най-важният от тях е участието му като ръководител на чешкия екип в международен проект на АИМ при БАН, посветен на археологическите разкопки и проучвания на емпорион Пистирос в разкопките на Пистирос, край гр. Ветрен, община Септември, България от 1992 нататък.

Повече от две десетилетия проф. Боузек работи неуморно за популяризирането на българското културно наследство. За тази си дейност през 2012г.,  във връзка с празника на българската просвета и култура - 24 май,  е награден с „Почетен знак” на българската държава и правителство за заслуги за българската култура, връчена му лично от Вицепрезидента на Република България - Маргарита Попова, а през 2015 г.  Общинският съвет гр.Септември го удостои с почетния знак на Община Септември за заслуги за проучванията, опазването и популяризирането на културното наследство на община Септември.

Организира множество изложби в родината си и в чужбина. Поредица от няколко изложби и събития в България са организирани от него и екипа на експедиция Пистирос в сътрудничество с Чешкия център в София за представяне на резултатите от разкопките в Пистирос и представяне на подготвените томове с резултатите от тях, на приносът на чешките учени за българската археология, на представяне на неговите монографии за траките и келтите.

Автор е и на над 400 студии и статии в периодични издания, публикувани в повечето европейски страни и в САЩ.