Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

04.09.2002 00:00 - 29.09.2002 00:00

Изложба "Жени" на чешката фотографка Дана Киндрова

От 4.9.2002г. до 29.9.2002г. в Чешкия център ще бъдат изложени фотографиите от цикъла "Жени" на чешката фотографка Дана Киндрова. Дана Киндрова е родена на 4 април 1955 г. в Прага. След гимназиалното си образование (1974) завършва и висше във Философския факултет на Карловия универси-тет в Прага (1979), където през 1984 г. защитава докторат. До 1992 г. работи като асистент-специалист в Катедрата за чужди езици при Академията за изящни изкуства. Живее в Прага. С фотография се занимава от 1973 г. под въз-действието на майка си Либуше Киндрова. Д. Киндрова вижда смисъла и спецификата на фотографията в нейната автентичност и затова творбите й са живи и непосредствени. Интересу-ват я младите (училището, курсовете по танци, бригадите за бране на хмел, зрелостните изпити), както и поводите за събиране на големи маси хора (1-ви май, конгреси, манифестации, спартакиади). Погледът й върху реалността е неподправен, хуманен, но не му липсва критичност и ирония към човешките слабости. С някои фотоцикли Д. Киндро-ва изследва и по-общи проблеми (религията, тоталитарния режим, семейството, болницата, бежанците и др.). Има над 10 самостоятелни и над 15 участия в колективни изложби. Илюстрирала е няколко книги. Печели 2-ра награда на Младежкия фестивал за кино и фотография в Прага през 1973 г., носител е на “Сребърна игла” на конкурса “Юниорфото” - Теплице 1974 и 1976, печели 1-во място в ТВ конкурса “Среща с талантите” - Прага 1974 г., 2-ро място в Междуна-родния фотоконкурс на “Комсомолская правда” в Москва - 1974 г., наградата на фондация “Коблиц” на Съюза на чешките фотографи в Прага през 1977 г. и др.

ЖЕНАТА МЕДУ ВДИШВАНЕТО И ИЗДИШВАНЕТО

Проектът “Жената между вдишването и издишването” обхваща фотографии от седемдесетте, осемдесетте и деветдесетте години и целта му е да се отрази животът на ената в цялото му разнообразие, започвайки от раждането и завършвайки със смъртта. Фотографиите са подредени по такъв начин, че излобата и подготвяната съпроводаща публикация (ще излезе през 2002 г. в издателство “КАНТ”) да образуват своеобразна история на един живот. Целият проект е разделен на седем глави - израстване, майчинство и семейство, развлечение, работа, еротика, вяра и старост. Освен обективната хронология на жизнения път на човека, респективно на жената, фотографиите илюстрират и основните ценности в живота, които ни съпровождат и влияят върху нас през цялото ни съществуване. Това е повече или по-малко обща тема, т.е. не става дума за отразяване на конкретна среда или специфика на определена страна. Може да се каже, че ставадума за “европейската жена”. Значителна част от снимките са от Чешката република, представена е и Швейцария (през 1993 г. получих шестмесечна стипендия за кантона Берн за проекта “Швейцарската жена”), Франция (през 1996 г. получих двумесечна стипенди от Министерството на външните работи на Франция пак за разработка на проект на тема жена), представени са Англия и Германия.

ДАНА КИНДРОВА

Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

От: 04.09.2002 00:00
До: 29.09.2002 00:00

Организатор:

Чешки център


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало