Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

26.11.2002 00:00 - 00:00

В ЧЦ гостува проф. Карел Кучера

от Института за чешки език и теория на комуникацията при Карловия университет в Прага. Той ще изнесе лекциите: “Съвременното състояние на чешкия език” “Чешкият национален корпус”. 26.11. - Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски“ 27.11. - Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“ 28.11. - София, СУ „Св. Климент Охридски“ Съвместно със СУ “Св. Кл. Охридски” и Бохемия клуб

569
Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

26.11.2002 00:00 - 00:00

Организатор:

Чешки център


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало