Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

25.02.2003 00:00 - 26.02.2003 00:00

ЧЕШКА ЕКОЛОГИЯ 2003

На 25. и 26.2.2003 г. в ЧЦ ще се състои семинар по проблемите на околната среда и използването на алтернативни източници на енергия с участието на представители на чешки фирми.

  • Отпадъци. Енергия от отпадъци. Екологични съображения за изгаряне на болнични и промишлени отпадъци, биомаса. Биогаз - производство и използване.

    • Енергия от възобновяеми източници - вятър, слънце, вода, термална енергия.

      Вход с покани

Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

От: 25.02.2003 00:00
До: 26.02.2003 00:00

Организатор:

Чешки център, Посолство на ЧР и Фондация


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало