Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

10.04.2003 00:00 - 30.04.2003 00:00

Тук не видях пеперуда

Изложбата под горното заглавие е от колекциите на Еврейския музей в Прага. Тя е подбрана измежду повече от 4 500 рисунки, сътворени от еврейски деца в периода 1942-1944 г. в транзитния концентрационен лагер в гр. Терезин /на около 60 км. от чешката столица/. Повечето от децата са били след това транспортирани на изток и почти всичките са загинали в газовите камери на Освиенцим. Рисунките са не само автентично свидетелство за жестокото преследване на евреите, но и уникална колекция – спомен за онези, чиито имена без рисунките щяха да бъдат напълно забравени. Изложбата, която привлече вниманието на обществеността в София, ще бъде представена и в Музей "Д. Пешев" в Кюстендил.

Изложбата под горното заглавие е от колекциите на Еврейския музей в Прага. Тя е подбрана измежду повече от 4 500 рисунки, сътворени от еврейски деца в периода 1942-1944 г. в транзитния концентрационен лагер в гр. Терезин /на около 60 км. от чешката столица/. Повечето от децата са били след това транспортирани на изток и почти всичките са загинали в газовите камери на Освиенцим. Рисунките са не само автентично свиде-телство за жестокото преследва-не на евреите, но и уникална колекция – спомен за онези, чиито имена без рисунките щяха да бъдат напълно забравени. Изложбата е своеобразен принос към Празниците на хуманността и етническата толерантност, които ще се състоят през март т. г. в България във връзка с 60-годишнината от спасяването на българските евреи по време на Втората световна война.

Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

От: 10.04.2003 00:00
До: 30.04.2003 00:00

Организатор:

Чешки център


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало