Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

11.03.2003 00:00 - 00:00

ПРЕМИЕРИ: Представяне на две нови научни изследвания на бохемистката Анжелина Пенчева, която се изявява и като преводач

“Двата дома на жанра /Типология на жанровите преходи между фолклора и литературата/” е научно изследване от областта на теорията на жанровете. В него се прави опит да се установят основните типологични промени при преминаването на даден жанр от устната народна словесност в писмената авторска литература, причините за тези промени и последствията от тях за облика и историческата съдба на жанра

321
Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

11.03.2003 00:00 - 00:00

Организатор:

Чешки център


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало