Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

11.03.2003 00:00 - 00:00

"Мост между вселени / баладите на К.Я. Ербен"

“Мост между вселени /Баладите на К. Я. Ербен/” разглежда “технологията” на пре-насянето на жанра “балада” от фолклора в худо-жествената литература, конкретните механизми, чрез които фолклорната поетика се асимилира, за да бъде преодоляна и претопена в лите-ратурни структури. Като обект на анализ са избрани творбите на един от най-големите славянски баладици – Карел Яромир Ербен. Те, макар и малко на брой, демонстрират почти целия спектър трансформационни модели, разработени от европейския роман-тизъм.

321

Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

11.03.2003 00:00 - 00:00

Организатор:

Чешки център


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало