Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

20.03.2003 00:00 - 00:00

"Историята на корабокрушенците от "Патрия"

Прожекция на горепосочения документален филм /1997/ на режисьора Павел Щингъл за съдбата на еврейски бежанци, които след невероятни премеждия през 1940 г. се стремят от окупирана Европа да стигнат до жадуваната от тях Обетована земя. Филмът е отличен с наградата на FIAT/IFTA. ПАВЕЛ ЩИНГЪЛ започва да заснема първите кадри за този свой проект при пътуването си до Израел през 1996 година. Там той се запознава с уникални архивни мате-риали и е силно впечатлен от съдбата на стотици хора, които бягат от нацистите. Част от тях с кораба “Патрия” успяват да стигнат до бреговете на Палестина, но окупа-ционното правителство не ги приема. Затова те се опитват да повредят кораба, с които е трябвало да бъдат транспортирани в неиз-вестна посока. В резултат от екс-плозия на кораба загиват над триста души. Проектът е завършен през 1997 г.

321
Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

20.03.2003 00:00 - 00:00

Организатор:

Чешки център


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало