Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

08.04.2003 00:00 - 00:00

ORBIS PICTUS: EUROPA

Началото на проекта “безкрайна картина” е поставено преди две години в Чешката репуб-лика по инициатива на чешкото Художествено дружество “Орбис пиктус: Европа”. Патронажа над него поеха Сенатът на ЧР и Управлението на чешките цент-рове в чужбина към МВнР. Всеки художник – чешки или чужде-странен – върху определена площ от “безкрайното” платно по свой самобитен начин може да изрази виждането си, идеята си за обединена Европа през 3-то хилядолетие. Предполага се, че в проекта ще участват общо около 400-500 художници от целия континент, а “безкрайната кар-тина” ще влезе в ”Книгата на рекордите Гинес”. На тържественото откриване на проекта в ЧЦ ще присъстват неговите автори Иван Буковски и Лубомир Пешек. Със съдействието на Съюза на българските художници.

or
Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

08.04.2003 00:00 - 00:00

Организатор:

Чешки център


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало