Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

23.04.2003 00:00 - 00:00

ЧЕШКИЯТ ВЕЛИКДЕН

Беседа за великденските обичаи по чешките земи с демонстриране на писани яйца и експозиция от чешки писани яйца и предмети, из-ползвани по време на великденските празници. Изява, предназна-чена за членовете на Чехословашкия клуб в София. Съвместно с Чехословашкия клуб.

9887
Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

23.04.2003 00:00 - 00:00

Организатор:

Чешки център


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало