Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

26.05.2003 00:00 - 00:00

“РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЕМЕЙНИЯ АЛБУМ”

Зузана Миначова се появява на чешката художествена сцена в края на 60-те години и веднага разширява спектъра на фотографския изказ със своите картинни композиции за съдбовната обвързаност на човека и природата, за смисъла на живота, за междуличностните отношения. Така се поя-вяват нейните цикли “Време”, “Чакане”, “Взаимозависимости”, “Игра”, “Спиране на пътя”, “Портрети на актьори”, “Дървета” и др. Родена в Братислава, тя изживява ужаса на концлагера в Освиенцим. След войната овладява фотогра-фията и работи в Брати-славската киностудия. Имала е изложби в ЧР, САЩ, Германия, Унгария, Русия, Италия, Полша, Египет, Португалия и др. През последните години живее в Прага. Прожекция на документален филм за фотоизложбата. Откриване в присъствието на авторката:

987
Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

26.05.2003 00:00 - 00:00

Организатор:

Чешки център


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало