Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

26.05.2003 00:00 - 27.06.2003 00:00

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЕМЕЙНИЯ АЛБУМ

Продължава фотоизложбата на Зузана Миначова, от-крита в края на м. май. В нея тя възстановява споме-ните си за своето семейство и за най-впечатля-ващите личности в него.

/////////
Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

От: 26.05.2003 00:00
До: 27.06.2003 00:00

Организатор:

Чешки център, Посолство на Словашката република


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало