Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

15.06.2003 00:00 - 17.06.2003 00:00

Трио "ArteMiss" (Вероника Иру-цигулка, Алжбета Михалова-виолончело, Яна Виходилова-пиано)

Триото “ArteMiss” е създадено през 1995 г., когато неговите членове са следвали в Музикалния факултет на пражката Академия за изящни изкуства. Има участия в майсторски курсове във Франция и Холандия, в Моцартовата академия в Зал-цбург и др. През 1999 г. триото е избрано да участва в откриването на музикалния фестивал “Млада Прага”. То редовно се изявява и в рамките на цикъла “Млади изпълнители” /1999, 2000 г./, организиран от Чешката филхармония, музицира с изтъкнати чешки камерни състави като “Яначек”, “Талих” и др. Съставът е носи-тел на 3-та награда от Международния конкурс за камерни състави “Stichting Charles Hennen Concours” – Холандия през 1999 г. През 2000 г. се представи с голям успех на концертния подиум във ФРГ, Словения и Франция. ВЕРОНИКА ИРУ /1974/ е завършила Пражката консерватория в класа на проф. Я. Фолтин, а след това учи в класа на проф. Петър Месирьор в Музикалния факултет на пражката Академия за изящни изкуства, където се дипломира през 1998 г. Участва с успех в ня-колко международни цигулкови конкурси и международни курсове за камерна музика във Виена. Половин година специализира в Швейцария, а от 1994 г. е заместник концерт-майстор на камерния оркестър “Сук”, в който често се изявява като солистка. Свири с изтъкнатите чешки цигулари И. Женати и Я. Свецени. През 1997 г. спечелва конкурс и е втората жена в историята на Чешката филхармония, приета в нейния състав. АЛЖБЕТА МИХАЛОВА /1975/ е завършила Пражката консерватория в класа на проф. Й. Паленичек. Сега следва в класа на проф. М. Петраш в Музикалния факултет на пражката Академия за изящни изкуства. Участвала е в различни майсторски курсове и е била поло-вин година на специализация в класа на проф. Ролан Пиду в Парижката консерватория. Освен с изявите си като солистка тя активно участва и в камерни концерти. Има записи за Чешкото радио. ЯНА ВИХОДИЛОВА /1975/ е завършила Консерваторията в гр. Теплице – ЧР при профе-сорите В. Вълкова и П. Славик. През 1993 г. получава първа награда на Международния клавирен конкурс “London Music Festival”. Успешно се представя и на конкурса “Шопен” в гр. Марианске Лазне. Сега е студентка в класа на проф. К. Билинска в Музикалния факултет на пражката Академия за изящни изкуства. Свирила е с няколко чешки оркестри. Голяма роля в творческата й активност играе камерната музика.

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА КАМЕРНАТА МУЗИКА, ПЛОВДИВ 2003

Участие в рамките на фестивала на чешкото трио ArteMiss в състав:

Вероника Иру /цигулка/

Алжбета Михалова /виолончело/

Яна Виходилова /пиано/

В програмата творби от В. А. Моцарт, Б. Мартину и Ант. Дворжак.

15.6., 11,00 ч., Пловдив

Участие на “ArteMiss” с концерт, в чиято програма са включени произведения на В. А. Моцарт, Б. Мартину и Ф. Менделсон-Бартолди.

17.6., 19 ч., зала № 9, НДК

Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

От: 15.06.2003 00:00
До: 17.06.2003 00:00

Организатор:

международен фестивал на камерната музика в Пловдив, Салон на изкуствата София 2003


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало