Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

09.09.2003 00:00 - 00:00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА “МЕВА БЪЛГАРИЯ” ООД

Фирмата “МЕВА” АД е основана през 1998 г. в гр. Роуднице – Чешка република и е специализирана за производството на дихателни апарати. Неин филиал в България е “Мева България” ООД. В залата на Чешкия център ще бъде представена дейността на фирмата в България и сериите дихателни апарати, произвеждани за работа в замърсена и опасна среда. Особено внимание ще бъде отделено на най-новото и най-съвременното в техническите параметри на апаратите “Pluto”.

987
Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

09.09.2003 00:00 - 00:00

Организатор:

“МЕВА БЪЛГАРИЯ” ООД


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало