Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

15.09.2003 00:00 - 00:00

ПЛАСТИКИ И ФОТОГРАФИИ – изложба на ИРЖИ ПЛИЕЩИК.

Иржи Плиещик е известен майстор на художествената фотография в Чешката република. Роден е през 1956 г. в гр. Нове Место в днешна Словакия. През 1976 г. завършва гимназия в Ждяр на Сазава. През 1987 г. се дипломира в Академията за изящни изкуства в Прага и преподава в нея от 1990 до 1996 г. През 1996 г. основава и ръководи подготвителна школа по скулптура към споменатия институт. След това преминава на свободна практика. Плиещик има над 20 самостоятелни изложби, някои от които са комбинация от фотография и скулптура, или от специфично „фото-шоу“, както и над 50 участия в колективни изложби в различни градове на Чешката република и в Европа. Изготвил е над 20 проекта на различни обекти, мемориали, награди и др., както и малки пластики. Автор е на сценографския дизайн на повече от десет международни изложби. 15.9., 17,30 ч., Чешки център (на откриването ще присъства авторът)

“Анатомия на здрача”

е поредната книга, чийто съставител и преводач е известният поет Димитър Стефанов. През последните години той продължи да про-явява изключителна актив-ност като популяризатор на чешката и словашката лите-ратура в България.

Д. Стефанов е съставител и преводач на антологиите “Сметало на любовта” и “Истината с прекрасно дълги крака” и на други книги с поезия на различни автори.

10.9., 17,30 ч., Чешки център

Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

15.09.2003 00:00 - 00:00

Организатор:

Чешки център


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало