Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

05.11.2003 00:00 - 07.11.2003 00:00

Гостува д-р ЗЛАТА КУФНЕРОВА

Д-р Злата Куфнерова, възпитаничка на Карловия университет в Прага, е една от известните българистки в ЧР. Години наред тя беше научен сътрудник в Чехословашката академия на науките, като вниманието й беше насочено към сравнителната славистика и теорията на превода. В творческата й равносметка има около 90 преводни книги от български, английски и немски език, десет от които с поезия. Неотдавна тя беше наградена със златната значка на Института по български език на БАН за дългогодишния й принос в областта на българистиката. Участвала е в много международни научни конференции и срещи на писатели и преводачи. По време на пребиваването си в България тя ще изнесе лекцията “Предпоставки на системата, определящи превода на поезия от български на чешки език” 5.11., 12,00 ч. ПУ “Паисий Хилендарски” – Пловдив 7.11., СУ “Св. Кл. Охридски” – София Съвместно с Бохемия клуб

987
Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

От: 05.11.2003 00:00
До: 07.11.2003 00:00

Организатор:

Чешки център


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало