Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

10.11.2003 00:00 - 12.11.2003 00:00

ЙОЗЕФ ДОБРОВСКИ, ЙОЗЕФ ЮНГМАН, ПЕТЪР БЕРОН И ОБРАЗОВАНОСТТА

Доц. д-р Йозеф Хаубелт к.и.н. е известен чешки историограф, който се занимава с периода на чешкото и централноевропейското възраждане, автор е на редица монографии и студии. Той е завършил Философския факултет на Карловия университет в Прага, където е бил асистент и по-късно се е хабилитирал като доцент. Има специализация по въпросите на европейското Просвещение. Член е на няколко чуждестранни научни дружества. Известно време е чел лекции в различни университети и висши учебни заведения в Берлин, Рощок, Хамбург, Тюбинген, Мюнхен, Виена, Инсбрук, Неапол, Париж, Брюксел, Варшава и др. В България е участвал в научни конференции в София, Пампорово и Смолян. По време на престоя си в България доц. д-р Й. Хаубелт ще изнесе лекциите:  “Чешката образованост в епохата на националното възраждане и Петър Берон” – 10.11., 13,00 ч. - Исторически факултет на СУ Св. “Кл. Охридски”  “Йозеф Добровски в контекста на националното възраждане и славянската взаимност” – 11.11., 14,30 ч. – ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград  “Йозеф Юнгман и чешката културна и езикова образованост” – 12.11., 9,00 ч. аудит. 159 на СУ “Св. Кл. Охридски”

987
Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

От: 10.11.2003 00:00
До: 12.11.2003 00:00

Организатор:

Чешки център


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало