Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

13.01.2004 00:00 - 00:00

“Езиковата ситуация – извори и перспективи (чешко-български паралели)”

Представяне на научното изследване на доц. д-р Хана Гладкова и доц. д-р Искра Ликоманова, издадено от Карловия университет в Прага през 2002 г.   Съвместно със СУ “Св. Кл. Охридски”.  

654
Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

13.01.2004 00:00 - 00:00

Организатор:

Чешки център


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало