Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

17.03.2004 00:00 - 31.03.2004 00:00

Ярослав Вешин

Документална изложба за големия чешки художник, който има същест-вен принос за развитието на бъл-гарското изобразително изкуство в годините след освобождението на България от турско робство. 17 - 31.3. във фоайето на ЧЦ

787
Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

От: 17.03.2004 00:00
До: 31.03.2004 00:00

Организатор:

Чешки център


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало