Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

22.03.2004 00:00 - 25.03.2004 00:00

Майсторски клас с проф. Мирослав Гайдош /контрабас/ - Чешка република - rozpracováno

МИЛОСЛАВ ГАЙДОШ /1948/ - един от най- известните чешки контрабасисти - от ранна възраст е свирил на цигулка, виолончело и пиа-но. От 1963 г. учи по специалността „Конт-рабас“ при проф. Алоис Кршиж в Консер-ваторията в гр. Кромержиж, а след това в класа на доц. Иржи Бортличек в Академията за изящни изкуства „Яначек“ в Бърно. И двамата споменати музиканти са забележителни пред-ставители на чешката контрабасова школа. По професията си М. Гайдош работи на три места - в Народния театър „Яначек“ в Бърно, във филхармонията „Б. Мартину“ в гр. Злин и в Консерваторията „П.Й. Вейвановски“ в гр. Кро-мержиж. Освен това е бил член на Моравската филхармония в гр. Оломоуц и на много камерни оркестри. Той се е изявявал и като органист и хоров диригент. Като преподавател в течение на 30 години е подготвил повече от 40 млади музиканти, които днес са изтъкнати солисти, членове на камерни и симфонични оркестри или преподаватели в страната или в чужбина. Самият Гайдош обаче предпочита дейността си като концертиращ артист и композитор. Той е свирил като солист с много престижни оркестри в ЧP и в чужбина и на значителни рецитали в Европа и САЩ. Автор е на пиеси за контрабас като „Соло в ла“, „Капричио в ми“, „Капричио № 5“, „Отражения“, „Инвокации“, „Чешка фантазия“, „Тарантела“ и др., които се изпълняват по цял свят. През последните години М. Гайдош написа и десетки авторски песни, както и песни по народни мотиви. Милослав Гайдош често е член на журита в конкурси във Федерална република Германия, САЩ, Великобритания, Швейцария и други страни. Автор е на монографии за прочути контрабасисти.

ПРОГРАМА НА МАЙСТОРСКИЯ КЛАС:

22.3. - ОТКРИВАНЕ

ЛЕКЦИИ:

  • 22. 24.3. от 10,00 до 13,00 ч. и от 14.00 до 17,00 ч.
  • 25.3. от 10.00 до 13.00 ч.

КОНЦЕРТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КЛАСА

  • 24.3. - 19.00 ч.

КОНЦЕРТ НА ПРОФ. МИРОСЛАВ ГАЙДОШ

  • 25.3. - 19.00 ч.

ЛЕКЦИИТЕ И КОНЦЕРТИТЕ ЩЕ СЕ СЪСТОЯТ В ЗАЛА "ДИМИТЪР НЕНОВ" /УЛ. "Л. СТОЯНОВ" 6/ НА ДМА "П. ВЛАДИГЕРОВ.

ЗАПИСВАНЕТО ЗА МАЙСТОРСКИЯ КЛАС ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В БИБЛИОТЕКАТА НА ЧЕШКИЯ ЦЕНТЪР ПРИ Г-ЖА НАТАЛИЯ КОЛЕВА /ТЕЛ. 981 39 10/

Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

От: 22.03.2004 00:00
До: 25.03.2004 00:00

Организатор:

Чешки център


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало