Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

09.03.2004 00:00 - 00:00

лывшлу

яыЙ

ЙвФЙЦклдшулфш

Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

09.03.2004 00:00 - 00:00

Организатор:

ыыы


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало