Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

07.06.2004 00:00 - 18.06.2004 00:00

ЧЕШКИЯТ БАРОК – фотоизложба

Чешкото бароково изкуство от столетия се свързва с настъплението на католицизма и с действията срещу реформацията, поради което в чешките среди дълго време е смятан за чужд, насилствено привнесен елемент. Безспорно е обаче, че неговото развитие в страната има връзка с политическите събития след поражението на чешкото съсловно въстание при Била Хора през 1620 г. Оттам произтича и отрицателното отношение към всичко, което този период носи в себе си. Но тъкмо барокът в по-голяма или по-малка степен дава окончателния облик на чешките градове и села. Промяната във възприемането на тази епоха настъпва след първата голяма изложба на чешкото бароково изкуство през 1938 г. в пражкия Валдщейнски дворец. Тогава се изяснява, че именно чешкият барок заедно с готическото изкуство са върхът на художественото творчество в Чехия. Първоначалният барок по чешките земи се характеризира с класически балансирани форми, създавани в повечето случаи от чуждестранни (най-вече италиански) творци, които пристигат по тези места да търсят работа. От 80-те години на XVII век той придобива нови форми. Тогава привнесените импулси се преплитат с местните традиции и в резултат изкуството бележи едно невероятно извисяване, което завинаги налага отпечатък върху облика на чешките градове и села. Видни представители на чешкия барок са Ян Блажей /Дж. Батиста/, Дж. Сантини, К. И. Динценхофер, Ж. Б. Матей, Фр. М. Канка и др.

898
Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

От: 07.06.2004 00:00
До: 18.06.2004 00:00

Организатор:

Чешки център


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало