Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

21.06.2004 00:00 - 16.07.2004 00:00

ЛИЧНОСТИ И ДРУГИ

Фотоизложбата “Личности и други” на чешкия фотограф Рудолф Юнг е съставена от няколко негови колекции от последните години, които все още попълва. Колекцията “Личности” включва портрети. Юнг смята, че фотографиите трябва да създават впечатление, че авторът може “да пипне” портрета на даден човек, че може да го изследва както по повърхността, така и под нея. Колекцията “Скулптури и летящи” е тема с фигура, която е свързана със земята и се стреми да се освободи от собствената си тежест, да се откъсне и полети в пространството. Мгр. Йозеф Юнг е пражанин. Завършил е Института по художествена фотография /1980-1983/ и Кинофакултета на пражката Академия за изящни изкуства /1985-1994/. Започва да се занимава с фотография още на 16 години. Той тогава документира с обектива спортни полети. По-късно разширява темата с пейзажи, документални снимки и портрети. Днес се занимава предимно с фигурална фотография, художествени портрети, документира незабележимите промени в Прага, прави снимки от самолет. От 1995 г. завежда Фото отдела на Чешката телевизия. Има над десет самостоятелни и над 20 участия в колективни изложби в страната и чужбина, както и различни публикации /календари, годишници, каталози/.

987
Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

От: 21.06.2004 00:00
До: 16.07.2004 00:00

Организатор:

Чешки център


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало