Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

22.06.2004 00:00 - 00:00

СИМПТОМИ НА ДЕПРЕСИЯ В СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА СЛЕД 1989 ГОДИНА

Лекцията “Симптоми на депресия в страните от Източна Европа във връзка с промените в политическия и обществения климат след 1989 г.” на чешкия психиатър д-р Иржи Новотни е втората от цикъла, който Чешкият център организира по проблемите на съвременното гражданско общество. Тя е насочена към психологическите, социологическите и евентуално психопатологичните феномени от гледна точка на лекаря-психиатър и неговата практика. В нея се обръща внимание върху проблемите на емигрантите, спецификата на лечебния подход към тях; депресията и самоубийствата, насилието, наркотиците; нарушенията в организма поради различни зависимости; специфичните проблеми в ЧР с оглед на психиатрията и съпоставка с другите европейски страни в преход; методи на лечение, перспективи. Съвместно с Центъра за култура и дебат “Червената къща”. Д-р Иржи Новотни е роден през 1946 г. в гр. Пардубице. Завършва Факултета по обща медицина на Карловия университет в Прага. През периода 1971-1979 г. е лекар, а през последните две години и зам. главен лекар на Психиатричната клиника в Хорни Берковице близо до Прага. През 1980 г. работи в болницата в Чешка Липа и в Румбурк, а от 1981 г. и досега е специалист и консултант по психосоматика и психотерапия. От 1980 г. е съдебен експерт по въпросите на психиатрията, алкохолизма и др. видове токсикомания. Изнася лекции и беседи в сферата на своята медицинска компетентност. През 2004 г. Чешката лекарска камара го назначава за главен лекар по психиатрия. Има неколкомесечна специализация в Белгия. Активно участва в международни конференции по психиатрия и психофармакология в страната и чужбина. Има публикации в специализирани издания.

987
Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

22.06.2004 00:00 - 00:00

Организатор:

Чешки център


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало