Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

18.11.2004 00:00 - 00:00

С музиката на чешкия композитор Индржих Фелд

Един от най-плодовитите съвременни чешки компо-зитори ИНДРЖИХ ФЕЛД е закърмен от ранно дет-ство с музика. “Композиция” е основната му специал-ност както в Пражката консерватория, така и в Музикалния факултет на Академията за изящни изкуства. Неговата творческа равносметка включва произведения за симфонични и камерни състави, во-кални творби, сценични композиции, преработки, аран-жименти и др. Издадени са много CD с негови произведения в ЧР и в чужбина. В присъствието на Индржих Фелд ще бъде изнесен концерт от негови творби от: ТРИО ЗА СЪВРЕМЕННА МУЗИКА - Илия Глава-нов – кларнет, Татяна Кърпарова – ударни и Стефан Далчев – пиано, както и от студенти и преподаватели от ДМА “П. Владигеров”. Съвместно с ДМА “П. Владигеров”. 18.11., 18,00 ч. Голяма концертна зала на ДМА “П. Владигеров”

987
Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

18.11.2004 00:00 - 00:00

Организатор:

ЯЦ, Държавна музикална академия


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало