Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

23.02.2005 00:00 - 00:00

КАРЕЛ ХИНЕК МАХА: МАЙ

Известният поет и преводач-бохемист Атанас Звездинов предлага нов превод на поемата “Май” - една от най-популярните творби в чешката литература. Това е втори превод на български език след този на Жоржета Чолакова /изд. “Ателие Аб “, София, 2000 г./. “Притегателната сила на Маха, неговата магия се съдържа в дълбочината на мисълта, в пластичните и одухотворени огнени цветове на пейзажа, в плавното музикално слово. Никой у нас преди него не е изразил по такъв начин загадката на отвъдния свят и празнотата на живота, никой не е успял така да улови величието на природата, еднакво спокойна и когато отлита пеперуда, и когато бушуват човешките страсти, никой в това време на идейна стагнация и обществена дребнавост не е пресъздал неудовлетворението на духовно възвишения човек от старото и преживяното и копнежа по новото и непознатото така, както Маха” - Ярослав Вълчек. Съвместно с Бохемия клуб и издателство “Херон Прес”.

 
Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

23.02.2005 00:00 - 00:00

Организатор:

Бохемия клуб и Чешки център


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало