Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

28.02.2005 00:00 - 00:00

Сто години от рождението на ИРЖИ ВОСКОВЕЦ И ЯН ВЕРИХ

Беседа на театроведката ВЕСЕЛА ГРУЕВА за пражкия “Освободен театър” и прожекция на филма “Пудра и бензин”. Едно от значителните явления в чешката театрална история в периода между двете световни войни е пражкият “ОСВОБОДЕН ТЕАТЪР” /OSVOBOZENÉ DIVADLO/ – авангардна сцена, свързана с художественото сдружение “Деветсил” и с имената на Иржи Фрейка, Иржи Восковец, Ян Верих, Иржи Шлитър, Е. Ф. Буриан, Индржих Хонзъл и др. В началото постановките са експериментални, а по-късно в тях се засил-ват комичните, пародийните и сатиричните елементи. Тандемът Восковец-Верих създава 25 пиеси, към повечето от които Ярослав Йежек написва музика. Творчеството на двойката V+W става пример за много нейни последователи, между които са Иржи Сухи и Иржи Шлитър /театър “Семафор”/, Зденек Сверак и Ладислав Смоляк /”Театъра на Яра Цимърман”/. Пудра и бензин” /1931/, филм на режисьора Индржих Хонзъл След като се изявява с изключителен успех на сцената на пражкия “Освободен театър”, забележителната актьорска двойка Иржи Восковец /1905-1981/ и Ян Верих /1905-1980/ създава своя първи авторски филм “Пудра и бензин”. В него Восковец - като бивш пътен полицай и Верих като шофьор на туристически автобус стават герои на музикално ревю... В лентата участват още Е. Шаркова, Б. Захорски, М. Недбал, Я. Свитак, К. Стекли, Н. Ирсикова и др. Външните снимки са направени в Прага и нейните околности, а интериорните – във Франция.

Пудра и бензин” /1931/

реж. Индржих Хонзъл

 

 

След като се изявява с изключителен успех на сцената на пражкия “Освободен театър”, забележителната ак-тьорска двойка Иржи Восковец /1905-1981/ и Ян Верих /1905-1980/ създава своя първи авторски филм “Пудра и бензин”. В него Восковец - като бивш пътен полицай и Верих като шофьор на туристически автобус стават герои на музикално ревю... В лентата участват още Е. Шаркова, Б. Захорски, М. Недбал, Я. Свитак, К. Стекли, Н. Ирсикова и др. Външ-ните снимки са направени в Прага и нейните околности, а интериорните – във Франция.

 

 

28.2., 17,30 ч., ЧЦ /без превод/

Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

28.02.2005 00:00 - 00:00

Организатор:

Чешки център


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало