Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

26.02.2002 00:00 - 00:00

Еднодневен семинар по екология

На 26.02.2002 г. от 9.00 ч. в Чешкия център ще се проведе еднодневен семинар по екология, организиран от Чешкия център в сътрудничество с Посолството на Чешката република и фондация "Обединена Европа". На 25.02.2002 г. (понеделник) от 11.00 ч. в залата на ЧЦ ще се проведе пресконференция във връзка със семинара

Целта на семинара е да се запознаят специалистите и българската общественост с конкретни решения на проблемите с битовите отпадъци, промишленото замърсяване и пречиствателните съоръжения в Чешката република при въвеждането на стандартите на ЕС.

ТЕМИ И ЛЕКТОРИ НА ДОКЛАДИТЕ

ЗА СЕМИНАРА

ТЕМИ

9.30 - 12.00 ч. Решения на проблемите с битовите отпадъци в големите градове. Информация за завода за изгаряне и енергийно оползотворяване на битовите отпадъци в гр. Либерец - Чешка Република. Представяне на фирмата ASA и системите за манипулация с отпадъците.

ЛЕКТОРИ:

  • г-н Петър Вокрал, директор на фирмата ASA за Чехия
  • г-н Карел Прохазка, технически директор на фирмата ASA

    13.30 - 16.00 ч. Енергийна ефективност и екологична съобразност при добиването и преработката на нерудни изкопаеми.

    ЛЕКТОРИ:

    • г-н Франтишек Пехачек, директор на НО "ТОДЕРО" - гр. Пилзен
    • г-н Милан Нови, директор на фирмата "ИДЕА" - гр. Пилзен

Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

26.02.2002 00:00 - 00:00

Организатор:

Чешки център - София


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало