Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

16.09.2013 - 03.10.2013

I-KONA

Творбите (живопис, рисунки, обекти, фотографии, видео и др.) са дело на преподавателите и студентите от Интермедийния кабинет на проф. Милан Книжак в пражката Академия за изящни изкуства (AVU). Изложбите „I-kona“ и „МОЖЕ БИ ЗМИИ!“ ще бъдат експонирани в Чешкия център и в галерия „Академия“ на Националната художествена академия. На откриването им ще присъстват проф. Милан Книжак, доц. Милан Перич и студенти от AVU. Под егидата на Посолството на Чешката република.

Думата „икона“ произлиза от гръцката дума „eikon“, означаваща образ. Оригиналното значение на „икона“ е свещена творба, но днес се използва в по-широк смисъл като култов предмет или личност, както и в компютърната терминология.

Творбите, които ще бъдат изложени в Чешкия център отразяват явлението „ортодоксални икони“ в традиционното българско изкуство, както и явлението „икони“ в съвременното изкуство. Необходимото условие за студентите при създаването им е внимателно изследване на ортодоксалните икони. След като се запознаят с произхода и естествените връзки по темата, студентите могат спокойно да боравят с нея.

Обединяващ елемент на изложбата е форматът „картина“ (вертикален формат 130x100 см), базиран на т.нар. „врата на хармонията“ – традиционна пропорция в размера на картината, т. е. едната страна на квадрата към нейния диагонал в съотношение 1:1,41. Тази канонична пропорция се използва при иконите изобщо. Всеки художник сам е избрал техниката за създаването на творбата си.

За нуждите на моето ателие дефинирах термина „интермедиен“ като свободно движение на медии. В никакъв случай това не се припокрива с мултимедийността, разбирана като свързване на различни медии в едни цяло. Под „свободно движение“ имам предвид че наред с класическите дисциплини, каквито са създаването на картини и скулптури, студентите могат да използват видеото и компютъра, да създават инсталации (понякога от необичайни елементи), като част от обучението могат да включат литературни, музикални или театрални форми, да помислят за архитектура, разбира се могат да създават и мултимедийни проекти. Това означава, че всички познати и непознати области са еднакво отворени и възприети от тях. /Проф. Милан Книжак/

http://www.intermedialni.net/

Откриване на изложбата в Галерията на Чешкия център на 16.9 от 18.00 часа.  Изложбата продължава до 30.9.2013 година

Откриване на изложбата в Национална художествена академия на 19.9 от 18.00 часа. Изложбата продължава до 5.10.2013 година.

Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

От: 16.09.2013
До: 03.10.2013

Организатор:

Чешкият център е съорганизатор на събитието


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало