Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

12.09.2016 18:30 - 20:00

Кръгла маса по проект СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ

Проучване на потребностите и потенциала на свободната творческа сцена за ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ЛИТЕРАТУРА, МУЗИКА, ТАНЦ, ТЕАТЪР в СОФИЯ. На 12 септември от 18:30 часа в Чешкия център в София ще се проведе дискусия посветена на развитие на свободната творческа сцена за Музика в София. Проектът „Споделена визия“ е иницииран от Асоциация за свободен театър и се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа 2016 от „Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни“.

Целта на това първо проучване е да изгради визия, споделена от различните участници в свободната сцена за изкуства и да разработи предложение за стратегия за развитие на свободната сцена за ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ТАНЦ, ТЕАТЪР, МУЗИКА и ЛИТЕРАТУРА. Усилията са насочени към това чрез анализ и дискусия да се определят достижими непосредствени и дългосрочни стратегически цели за устойчиво развитие в седемгодишен период (2016 - 2023). Пряк резултат е подготвянето на предложение за стратегически документ, подкрепящ устойчивото развитие на свободната сцена за изкуства.

Презентации и публикации на проекта можете да намерите на страницата: http://www.artsofia.bg/bg/pub/svobodna-scena-strategija

 

 

Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

12.09.2016 18:30 - 20:00

Организатор:


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало