Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo
****

ВИДЕОКЛУБ

На 18.3.2002 г. от 17.00 ч. в залата на Чешкия център ще бъде прожектиран филмът "Клопки, клопки, клопчици" (1998, реж Вера...

****

ВИДЕОКЛУБ

На 18.3.2002 г. от 17.00 ч. в залата на Чешкия център ще бъде прожектиран филмът "Клопки, клопки, клопчици" (1998, реж Вера...

****

ВИДЕОКЛУБ

На 18.3.2002 г. от 17.00 ч. в залата на Чешкия център ще бъде прожектиран филмът "Клопки, клопки, клопчици" (1998, реж Вера...

****

Връчване на награди от детския художествен конкурс Лидице 2001

На 7.3.2002 г. от 14.00 ч. в Чешкия център ще се проведе връчването на наградите на български деца от Международния детски художествен конкурс "Лидице...

****

Връчване на награди от детския художествен конкурс Лидице 2001

На 7.3.2002 г. от 14.00 ч. в Чешкия център ще се проведе връчването на наградите на български деца от Международния детски художествен конкурс "Лидице...

****

"Музиката на Стара Прага"

На 6.3.2002 г. от 18.00 ч. в Чешкия център ще се проведе концерт на българската музикална форнация "Салтарело".

****

"Музиката на Стара Прага"

На 6.3.2002 г. от 18.00 ч. в Чешкия център ще се проведе концерт на българската музикална форнация "Салтарело".

****

"Владимир Шкода - графики и скулптура"

На 5.3.2002 г от 17.30 ч. в залата на Чешкия център ще бъде открита изложбата "Владимир Шкода - графики и скулптура", чешки художник, който живее и твори в...

****

"Владимир Шкода - графики и скулптура"

На 5.3.2002 г от 17.30 ч. в залата на Чешкия център ще бъде открита изложбата "Владимир Шкода - графики и скулптура", чешки художник, който живее и твори в...

****

Представяне на книгата "Свободният самотник"

На 30.01.2002 г. от 18.00 ч. в Чехословашкия клуб на ул. "Кракра" 15 ще бъде представена книгата на Николай Попхристов "Свободният самотник" ("Кога ще ги стигнем...чехите"). Слово ще произнесе...

****

Представяне на книгата "Свободният самотник"

На 30.01.2002 г. от 18.00 ч. в Чехословашкия клуб на ул. "Кракра" 15 ще бъде представена книгата на Николай Попхристов "Свободният самотник" ("Кога ще ги стигнем...чехите"). Слово ще произнесе...

****

"Лимонадения Джо" (1964, реж. Олдржих Липски)

На 21.2.2002 г. от 17.00 ч. в Чешкия център ще се проведе прожекция с превод на филма "Лимонадения Джо"

****

"Лимонадения Джо" (1964, реж. Олдржих Липски)

На 21.2.2002 г. от 17.00 ч. в Чешкия център ще се проведе прожекция с превод на филма "Лимонадения Джо"

****

"Лимонадения Джо" (1964, реж. Олдржих Липски)

На 27.2.2002 г. от 17.00 ч. в Чешкия център ще се проведе прожекция без превод за студентите-бохемисти от СУ.

****

"Лимонадения Джо" (1964, реж. Олдржих Липски)

На 27.2.2002 г. от 17.00 ч. в Чешкия център ще се проведе прожекция без превод за студентите-бохемисти от СУ.

****

Семинар "Сценично общуване в чешката режисура"

На 28.02.2002 г. от 11.00 ч. в Чешкия център ще се проведе семинар на театроведката Весела Груева на тема "Сценично общуване в чешката...

****

Семинар "Сценично общуване в чешката режисура"

На 28.02.2002 г. от 11.00 ч. в Чешкия център ще се проведе семинар на театроведката Весела Груева на тема "Сценично общуване в чешката...

****

Еднодневен семинар по екология

На 26.02.2002 г. от 9.00 ч. в Чешкия център ще се проведе еднодневен семинар по екология, организиран от Чешкия център в сътрудничество с Посолството на Чешката република и фондация "Обединена...

****

Еднодневен семинар по екология

На 26.02.2002 г. от 9.00 ч. в Чешкия център ще се проведе еднодневен семинар по екология, организиран от Чешкия център в сътрудничество с Посолството на Чешката република и фондация "Обединена...

****

Представяне на том I - ви на

На 25.02. 2002 г. от 17.30 ч. в Чешкия център ще бъде представен том I - ви /А - О/ на първия в България двутомен академичен "Чешко-български речник". Очаква се вторият том /P - Ž/ да се появи на...

106 107 108 109 110 111 112

Календар

Нашите партньори

Партньори на Чешкия център в София

 

     

          

Медийни партньори на Чешкия център