Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

23.04.2019 18:30 - 24.04.2019 00:00

Лекции, посветени на чешкия език

През последната седмица на април гост на Чешкия център ще бъде д-р Луцие Илкова от Института за чешки език към Академията на науките на Чешката република. Д-р Илкова ще изнесе лекции пред участниците в курсовете по чешки език към Чешкия център и пред студентите бохемисти от СУ „Св. Климент Охридски“.

23. април (вторник), 18.30, Чешки център

Лекция пред участниците в курсовете по чешки език към Чешкия център

Тема: Произношението в Чешката телевизия (на чешки език) 

По време на лекцията най-напред ще бъде представена дейността на Института за чешки език към Академията на науките на Чешката република. Основно внимание ще бъде отделено на принципите на книжовното произношение в чешкия език (отношение звук – буква, произношение на групи съгласни, произношение на чужди собствени имена, ударение). Чрез конкретни примери от актуални предавания на Чешката телевизия ще бъдат представени, от една страна, принципите на книжовното произношение, от друга – най-честите отклонения от тези принципа.

 

24. април (сряда), 12.30, СУ „Св. Климент Охридски“, Бохемистичен кабинет „Светомир Иванчев“

Лекция пред студенти бохемисти

Тема: Форми на съществуване на чешкия език (на чешки език)

По време на лекцията най-напред ще бъде представена дейността на Института за чешки език към Академията на науките на Чешката република. Основно внимание ще бъде отделено на формите на съществуване на чешкия език и преди всичко на дистрибуцията им в съвременния писмен и говорим чешки език. Към формите на съществуване на чешкия език ще бъде подходено през призмата на термина на Фергюсън диглосия. Отделните форми на съществуване на чешкия език ще бъдат представени чрез откъси от белетристични текстове на съвременни автори (Йозеф Топол, Маркета Пилатова, Ярослав Рудиш – за писмения чешки език) и от актуални предавания на Чешката телевизия (за говоримия чешки език).

 

Д-р Луцие Илкова е завършила Философския факултет на Карловия университет в Прага, където е защитила и докторската си дисертация. В момента работи в Секцията по стилистика и текстова лингвистика на Института за чешки език към Академията на науките на Чешката република. Автор е на множество научни и научно-полулярни публикации, както и на сценарии за телевизионното предаване „За чешкия език“.

 

 

Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

От: 23.04.2019 18:30
До: 24.04.2019 00:00

Организатор:

Чешки център


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало