Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

01.12.2017 - 31.03.2018

Конкурс за млади преводачи: Награда „Сузана Рот“ 2018

Чешките центрове (ЧЦ) и Чешкият литературен център към Моравската библиотека в Бърно (ЧЛЦ) обявяват петото издание на Международния конкурс за млади преводачи за наградата „Сузана Рот“. Конкурсът носи името на известната швейцарска бохемистка и преводачка Сузана Рот (1950-1997), която има голям принос за популяризирането на чешката литература в чужбина.

Конкурсът е насочен към начинаещи преводачи до 40 години, които до момента нямат публикувана преводна книга. Желаещите да участват в конкурса ще превеждат един и същи прозаичен откъс от книга на съвременен чешки автор, публикувана в периода между ноември 2016 и ноември 2017. Книгата е избрана от специална комисия, чиито членове са номинирани от ЧЦ и ЧЛЦ. Постъпилите за участие в конкурса преводи ще бъдат оценени от компетентно жури, чиито състав за България се определя от Чешкия център София. Журито няма да разглежда вече публикувани преводи на конкурсния откъс. Във всяка държава, където се провежда конкурсът, може бъде излъчен само един победител.

ТЕКСТ ЗА ПРЕВОД

Тази година комисията, номинирана от Чешките центрове и Чешкия литературен център към Моравската библиотека в Бърно, избра за конкурса откъс от книгата на Карел Весели BombaFunk (© BiggBoss / Илюстрации © Jiří Franta a David Böhm2017). Книгата може да разгледате в Библиотеката на Чешкия център

Откъса за превод може да изтеглите тук:

НАГРАДА

Няколкодневно гостуване в Чехия, свързано с участие в специализиран семинар и съпътстваща програма

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Най-късно до 31 март 2018 г.  участниците в конкурса трябва да изпратят в електронен формат на адрес kuzmova@czech.cz  

  • превод на откъса от книгата на Карел Весели BombaFunk (Глава 6, стр. 104-118) с приложена декларация за авторство на изпратения превод 
  • автобиография в разказвателна форма на чешки език в обем до 1000 знака с посочени дата на раждане, адрес, телефон и имейл.
  • актуална снимка

СРОКОВЕ

  • Краен срок за изпращане на превода: 31 март 2018 г. 
  • Обявяване на резултатите: до 15 май 2018 г. 
  • Гостуване на наградените преводачи в ЧР: лято/ есен 2018 г.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Михаела Кузмова

+ 359 2 815 54 37

+ 359 878 361 268

kuzmova@czech.cz


 

Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

От: 01.12.2017
До: 31.03.2018

Организатор:

Чешки център


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало