Сертифициран изпит по чешки език за чужденци

Характеристика на изпита

Сертифицираният изпит по чешки език за чужденци (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince/Czech Language Caruficate Exam – CCE) удостоверява нивото на владеене на чешки език в съответствие с критериите на Общата европейска референтна рамка за езиците. В съдържателно отношение изпитът изхожда от описанията на референтни равнища (от А1 до С1) за чешкия език и проверява писмените и устните комуникативни умения, отговарящи на съответното ниво.

Изпитът е предназначен за чужденци над 16 години, които желаят да получат сертификат за владеене на чешки език на съответното ниво.

Сертифицираният изпит по чешки език за чужденци се организира от Института за езикова и специализирана подготовка към Карловия университет в Прага и може да бъде положен в Чешката република, както и при определени условия в Чешки център в София.

Признаване на сертифицирания изпит по чешки език за чужденци

Сертифицираният изпит по чешки език за чужденци се признава от много работодатели в Чешката република и в чужбина. Полагането му е необходимо, ако желаете да следвате в публични чешки висши учебни заведения в образователни програми на чешки език.

Списък на чешките висши учебни заведения, признаващи сертифицирания изпит по чешки език за чужденци, можете да видите тук.

Организация и полагане на изпита в Чешки център София

Сертифицираният изпит по чешки език за чужденци се организира в Чешкия център в София веднъж годишно, обикновено през първата половина на юни при наличието на най-малко 8 кандидати, които са се регистрирали на страницата на Института за езикова и специализирана подготовка към Карловия университет в Прага и са платили таксата за изпита. Повече информация на телефон 0878361268 или на имейл [email protected]

Подробна информация за съдържанието на изпита и провеждането му можете да намерите на страницата на Института за езикова и специализирана подготовка към Карловия университет в Прага – на чешки език тук, на английски език тук, на руски език – тук.