Библиотека

Книжният ни фонд се актуализира няколко пъти в годината. Най-често го допълваме със заглавия спечелили престижни литературни награди като Магнезия Литера, Чешка книга, но също и с преводи на чешки автори на български език.

Помещението на библиотеката се използва и като кабинет за курсовете по чешки език, и за представяне на съвременни чешки автори не само в областта на литературата.

Регистрацията в библиотеката е безплатна и се извършва директно в библиотеката, която е отворена в дните вторник – четвъртък от 10 до 17 часа. Ако имате въпроси относно каталога и правилника на библиотеката, можете да се обърнете към Димана Иванова на адрес: [email protected] или на тел. номер: 0878361268.

На втория етаж на Чешкия център (ул. „Г. С. Раковски“ 100) се намира библиотеката, която съдържа повече от 4000 книги. На разположение са чешка и чуждестранна художествена литература на чешки език, известни и по-малко познати чешки автори преведени на български и български преведени на чешки, но също и детска литература на двата езика. Тези книги могат да бъдат заети безплатно за период от един месец. В книжния фонд са включени специализирани издания в областта на литературознанието, езикознанието, историята, музиката, изобразителното изкуство, театъра и мн. др. Освен тези книги регистрираните читатели могат да използват речници (на чешкия език, на неологизмите, идиомите, насочени към отделни специалности като икономика, химия и др.), както и туристически брошури.