#growourhumanity

01. 09. 2020 30. 06. 2021 Онлайн събитие

През 2020 г. светът е изправен пред глобални предизвикателства. И докато се опитваме да се справим с епидемията с всички възможни средства– научни, обществени и икономически, и докато сме принудени най-накрая да се изправим пред расизма, който все още присъства в нашите общества, разсъждаваме и върху смислена визия на бъдещето и света, в който искаме да живеем.

По-задълбоченото разбиране на нашата ситуация изисква осъзнаване и трансформация на начина, по който се отнасяме към света. Отговорът  не може да се търси само в езика на числата, статистиките и графиките, както бяхме свикнали досега.

Хуманизмът подчертава отговорността на човека към света. Като мироглед и като ангажимент, хуманизмът е помогнал в редица сложни моменти. В пространствата на Чешкия център в София ще разположим вдъхновяващи мисли на обществено активни чешки хуманисти – Вацлав Хавел, Ян Паточка, Карел Чапек, Т. Г. Масарик, Ян Амос Коменски и др. По този начин искаме да допринесем за визията на бъдещето, основаваща се на споделената решителност за човечност като ангажимент.

Цитати на тези и други личности ще се появят написани на тротоари, на плакати, на тениски, на сградата на Чешки център София, в пространствата на наши партньори… Потърсете ги и може да си изберете цитат, който да поместите на своя прозорец или в близост да вас. Нека помислим заедно за ценностите, върху които искаме да надграждаме.

Кампанията ще бъде последвана от други тематични събития през есента на 2020 и през следващата 2021 година. Проектът се споделя и от другите Чешки центрове и Посолства на Чешката република по света, и е стартиран вече в Стокхолм и Брюксел. Към него ще се присъединят Люксенбург, Ротердам, Милано, София и др.

В България проектът се реализира от Чешкия център в София съвместно с Посолството на Чешката република в София.


Информация за събитието

  • Име на събитието: #growourhumanity
  • Дата: 01. 09. 2020 30. 06. 2021
  • Адрес: Онлайн събитие

Място на провеждане