Jazykové kurzy


Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem, praví české přísloví. Tímto příslovím se řídíme v Českém centru v Sofii a pořádáme kurzy češtiny pro všechny úrovně od začátečníků až po pokročilé.

Výuka probíhá v malých skupinách od 5 do 10 účastníků. Naši lektoři mají výbornou kvalifikaci a bohaté zkušenosti s výukou češtiny pro cizince. Pro potřeby kurzů se používají aktuální učebnice a doplňující výukové materiály. Nabízíme i další služby (kulturní akce, knihovnu, individuální konzultace), které studium českého jazyka usnadní.

České centrum v Sofii nabízí možnost získání certifikátu CCE českého jazyka. Oficiální zkouška je organizována ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (UJOP UK).

Podrobnější informace získáte v Českém centru Sofie nebo na emailové adrese [email protected]
a tel. čísle +359 878361268.