Česká centra

Historie

České centrum v Sofii je nejstarší českou institucí svého druhu v zahraničí a rovněž patří k nejdéle působícím zahraničním kulturním organizacím v Bulharsku. Jeho historie sahá do roku 1949, kdy v rámci mezivládní československo-bulharské kulturní dohody (1947) a na základě protokolu (1948) byly dne 5. května 1949 otevřeny reprezentační prodejny kulturního zboží - v Sofii Československá tvorba Orbis na ulici Rakovski a v Praze Bulharská tvorba. Popularita působení české instituce sloužící ke kulturní propagaci natolik narůstá, že je otevřena pobočka Orbisu na rohu tehdejších sofijských ulic Stefan Karadža a Vasil Levski. Postupem času se měnil jak obsah činnosti, tak i názvy – Československé kulturní středisko, Československé kulturní a informační středisko, Československé kulturní a informační středisko ČSFR, Po rozdělení Československa na dva samostatné státy jsou z české strany zřízena Česká centra, která jsou následníkem bývalých středisek.

26 Poboček na 3 kontinentech

Stačí nám
napsat

[email protected]
+359 879 639 350

Kontaktní formulář