#growourhumanity

01. 09. 2020 30. 06. 2021 Online událost

V roce 2020 čelí svět globálním výzvám. Zatímco se snažíme se vypořádat všemi možnými prostředky - vědeckými, společenskými a ekonomickými - s epidemií, a zatímco jsme nuceni se konečně postavit čelem k rasismu, stále přítomnému v našich společnostech, přemýšlíme také o smysluplné vizi naší budoucnosti a světa, ve kterém bychom chtěli žít.

Hlubší porozumění naší situaci vyžaduje pochopení a transformaci způsobu, jak se vztahujeme ke světu. Tato odpověď nemůže být jen v řeči čísel, statistik a grafů, jak jsme dosud byli zvyklí.

Humanismus zdůrazňuje zodpovědnost člověka ke světu. Jako světonázor a jako závazek posloužil již v řadě složitých momentů. V prostorách Českého centra v Sofii umístíme řadu inspirativních citátů českých humanistů, kteří byli též veřejně činní – Václava Havla, Jana Patočky, Karla Čapka, T. G. Masaryka, J. A. Komenského a dalších. Chceme tak přispět k vizi budoucnosti založené na sdíleném důrazu na lidskost jakožto závazku. 

Citáty těchto a dalších osobností se objeví napsané na chodnících, na plakátech, na tričkách, na budově Českého centra v Sofii, v prostorách našich partnerů … Vyhlížejte je – a třeba si také vyberte vám nejbližší citát a umístěte ho do svého okna či blízkého okolí. Pojďme spolu přemýšlet o hodnotách, na kterých chceme stavět.

Na kampaň budou navazovat další tematické akce během podzimu 2020 a dalšího roku 2021. Tento projekt sdílejí také další Česká centra a velvyslanectví. Projekt byl již spuštěn ve Stockholmu a v Bruselu , připojí se také Lucemburk, Rotterdam, Miláno, Sofie a další. K projektu laskavě přispěli Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.,  B.A. Francesco Tava, M.A., Ph.D. a Dennis de Gruijter, M.A.

V Bulharsku projekt realizuje České centrum Sofie ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Sofii.

Informace o události

  • Název události: #growourhumanity
  • Datum: 01. 09. 2020 30. 06. 2021
  • Adresa: Online událost

Podobné události